Certyfikat TÜV NORD ISO 9001
PL
EN
RU
DE

Oferta

Ponad 60 lat doświadczenia Niezależnych Ekspertów Polcargo

Nadzór nad procesem likwidacji szkód

Likwidacja szkód złożonych

Usługą tą dbamy o interesy naszych Klientów, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej jaką jest wydarzenie szkodowe.

W sytuacji szkody wspomagamy naszych Klientów interdyscyplinarną wiedzą ekspercką i doświadczeniem wypracowanym w toku zlikwidowanych ponad 10 tysięcy szkód, w których występując jako Niezależni Eksperci realizowaliśmy zadania natury prawno-ubezpieczeniowej i technicznej. Jako jedyni w Polsce posiadamy certyfikat Jakości Tuv Nord będący gwarancją najwyższej jakości naszych usług rzeczoznawczo- likwidacyjny w tym tak tych powtarzalnych jak i innowacyjnych

Redukując nakład pracy Klientów do niezbędnego minimum oraz oszczędzając ich środków finansowe pomagamy w szybkim wznowieniu działalności gospodarczej naszych Klientów, jednocześnie zabezpieczając Biznesy dotknięte szkodą przed utratą pozycji rynkowej (w tym realizując zadania dot. utrzymania stabilności finansowej, realizacji terminowej zamówień/kontraktów, ciągłości gospodarki materiałowej i działań produkcyjnych oraz utrzymania jakości produkcji i usług.

Reprezentujemy przed Sądami, Bankami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami zależnymi nadzorując i zapewniając naszym Klientom sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji szkody od momentu zaistnienia zdarzenia, poprzez koordynację działań minimalizujących zakres szkody oraz proces jej usunięcia do wykonania raportu końcowego z podsumowaniem przeprowadzonych działań i analiz kosztowych celem przywrócenia mienia do stanu z przed szkody

Nasza działalność obejmuje następujące obszary:

Szkoda zalaniowa – awaria pionu wodno – kanalizacyjnego powodująca zalanie 5 kondygnacji budynku biurowego – łączna wartość szkody w substancji budynku i wyposażeniu – 132000,00 PLN Szkoda pożarowa w hali produkcyjnej wraz wyposażeniem – szkodą objęte zostało: budynek, linia produkcyjna, specjalistyczne wyposażenie, środki obrotowe w budowie – łączna wartość szkody 12000000,00 PLN Szkoda pożarowa w hali magazynowej wraz z wyposażeniem i środkami chemicznymi – szkoda materialna 
i środowiskowa, odzysk pozostałości, utylizacja i ograniczenie strat w środowisku naturalnym – łączna wartość szkody 6 000 000,00 PLN Szkody w uprawach – pola upraw rzepaku uszkodzone wskutek gradobicia, wymycie zasiewów wskutek opadów deszczu i niewłaściwie prowadzonych prac przy odwodnieniach - wartość szkody to 130 000,00 PLN Szkody w maszynach – pożar filtrów oczyszczarki przemysłowej, śrutownice uszkodzone materiałem obcym - wartość szkody w mieniu to 300 000,00 PLN Szkoda w taborze kolejowym  - uszkodzona lokomotywa wskutek kolizji z pojazdem – łączna wartość szkód w obydwu środkach transportu 220 000,00 PLN Szkoda powstała w wyniku błędów projektowych – wstrzymanie prac budowlanych w wyniku osuwania się wzmacnianej skarpy – wartość szkody to 195 000,00 PLN Szkoda transportowa – uszkodzony ładunek wskutek niewłaściwego zabezpieczenia ładunku do transportu – wartość szkody 22 000,00 PLN Katastrofa budowlana – destrukcja jednej ze ścian przyzakładowej oznaczalni ścieków – kompleksowa likwidacja szkody z przygotowaniem próbek wyciętych z betonu, poddanych analizę laboratoryjnej – łączna wartość szkody w mieniu wynosi 470 000,00 PLN. Szkoda pożarowa w budynku komunalnym - wartość szkody 
450 000,00 PLN Szkoda transportowa – uszkodzony ładunek cytrusów wskutek niewłaściwego ustawienia agregatu chłodzącego chłodni wartość szkody 18500,00PLN Szkoda w urządzeniu – uszkodzony mechanizm detektora radiologicznego – wartość szkody 33 000,00 PLN Szkoda w maszynach – uszkodzenie mechanizmu przegubu środkowego – łączna wartość szkody 167 000,00PLN Szkoda budowlana - zarwanie powierzchni balkonowej nowo wybudowanego budynku - wartość szkody 40 000,00 PLN Szkoda transportowa – nieprawidłowy załadunek i zabezpieczenie towaru - uszkodzony tłok silnika statku - wartość szkody 14 500,00 PLN Szkody w zniszczonych i uszkodzonych i zalanych fundamentach obiektów wielkokubaturowych, uszkodzone zapadające się posadzki.Łączna kwota szkód w budynkach zalanej gminy - 3 800 000,00 PLN Szkoda w uprawach – zniszczenie upraw tytoniu wskutek gradobicia – wartość szkody 115 000,00 PLN Szkoda w urządzeniu – uszkodzony system optyczny lasera stomatologicznego – wartość szkody 104 000,00 PLN Szkody w maszynach – zalane maszyny budowlane w trakcie prac pogłębiania koryta rzeki. Łączna wartość szkody to 450 000,00 PLN Szkoda w infrastrukturze telekomunikacyjnej – uszkodzenie powstałe w wyniku prac remontowych rurociągu – łączna wartość szkody 82 000,00 PLN w mieniu oraz 112 000,00 PLN kosztów przestoju w działalności firm Szkoda transportowa – uszkodzony ładunek papieru w belach wskutek błędu kierowcy – kolizja drogowa – wartość szkody 27 tyś PLN. Działania Rzeczoznawców Polcargo Gliwice pozwoliły ograniczyć rozmiar szkody o 73% tym samym wysokość szkody wyniosła 179 000,00 PLN Oprócz w/w działań usługa zawiera:

• przeprowadzenie oględzin przedmiotu szkody (inwentaryzacji strat),
• ustalenie przyczyn, okoliczności powstania zdarzeń szkodowych,
• gromadzenie niezbędnej dokumentacji szkodowej,
• analiza zapisów umów ubezpieczenia i OWU - ustalanie obowiązków stron w kontekście odpowiedzialności polisowej,
• rekomendacja i koordynacja działań związanych z minimalizowaniem skutków szkody,
• koordynacja działań związanych z odsprzedażą mienia po szkodzie.
• audyty ponaprawcze - weryfikacja zagrożenia wtórnego wystąpienia szkody. Analiza procesów i plan działań minimalizujących ryzyko wystąpienia ponownej szkody.

© 1949 - 2011 Polcargo Gliwice Sp. z o.o. | telefon: 32 231 88 18 | e-mail: office@polcargo.com.pl Realizacja: eisse.pl